lån på dagen | forbrukslån vurdering | forbrukslånhjelpen.no
Intelligenspartiet 2018-01-16T16:03:36+00:00
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

I Norge ble Intelligenspartiet etablert på begynnelsen av 1830-tallet med Johan Sebastian Welhaven som lederskikkelse.

Intelligenspartiet eller Troppen var en norsk (kultur)politisk gruppering som samlet seg omkring Johan Sebastian Welhaven. «Intelligensen»s viktigste parole angikk forholdet til Danmark. De mente at det var viktig å bygge det nye Norge med sterk forankring til dansk kultur, dansk språk og en estetikk som var preget av Johan Ludvig Heiberg. De representerte en motpol til Patriotene der Henrik Wergeland var frontfigur; blant patriotene gikk Intelligenserne under navnet «danomanerne».

Konflikten hadde utspring i studentmiljøet og ble utløst av Welhavens angrep på Wergelands verdensdikt i Morgenbladet 15. august 1830, Skabelsen, Mennesket og Messias. Den utviklet seg gjennom Stumpefeiden og Dæmringsfeiden og tilspisset seg en siste gang i 1838, da Intelligensene iverksatte pipekonsert ved andre framføring av Wergelands syngespill Campbellerne eller Den Hjemkomne Sønn. Framføringen ble brukt som et påskudd. Stykket i seg selv var harmløst, og det var første gang Wergeland fikk et stykke framført på et offentlig teater. Reaksjonene sto ikke i rimelig forhold til situasjonen.

 

Intelligentsiaen eller intelligentiaen (fra russiskинтеллигенция, fra latinintelligentia) er en betegnelse på en samfunnsklasse med intellektuelle mennesker, spesielt brukt i slaviske land. Begrepet oppstod i Russland på første halvdel av 1800-tallet og spredte seg deretter til de øvrige land i det russiske imperiet Sentral- og Øst-Europa.

Østblokken var det ofte innen intelligentsiaen en fant dissidenter-miljøene, uten at denne unisont sto mot styresmaktene.